Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore 285/2004 účinný od 01.05.2004 do 30.09.2009

Platnosť od: 01.05.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 30.09.2009
Zrušený: ia.Na.4649
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Odmena za prácu, Chovateľstvo, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore 285/2004 účinný od 01.05.2004 do 30.09.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 285/2004 s účinnosťou od 01.05.2004
ZRUŠENÝ:
380/2009 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív 380/2009 účinný od 01.10.2009 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív
380/2009 Z. z. Nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív 380/2009 účinný od 01.10.2009 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív
JE VYKONÁVANÝ:
460/1992 Zb. Ústavný zákon Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.01.2025 Ústava Slovenskej republiky
Načítavam znenie...
MENU
Hore