Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 23/2007 účinný od 01.04.2014 do 30.04.2018

Platnosť od: 13.01.2007
Účinnosť od: 01.04.2014
Účinnosť do: 30.04.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Lesy a lesné hospodárstvo, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 23/2007 účinný od 01.04.2014 do 30.04.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 23/2007 s účinnosťou od 01.04.2014 na základe 73/2014

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore