Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov 2/2016 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 01.01.2016
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Pošta a telekomunikácie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov 2/2016 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 2/2016 s účinnosťou od 01.01.2016
MENÍ:
420/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 420/2012 účinný od 01.02.2018 do 31.12.2018
VYKONÁVACIE PREDPISY:
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore