Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 2/2001 účinný od 15.01.2001 do 31.12.2001

Platnosť od: 04.01.2001
Účinnosť od: 15.01.2001
Účinnosť do: 31.12.2001
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 2/2001 účinný od 15.01.2001 do 31.12.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 2/2001 s účinnosťou od 15.01.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, ...

§ 1

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 sa vykoná od 19. mája 2001 do 10. júna 2001.

§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. januára 2001.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore