Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 2/2001 účinný od 15.01.2001 do 31.12.2001

Platnosť od: 04.01.2001
Účinnosť od: 15.01.2001
Účinnosť do: 31.12.2001
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 2/2001 účinný od 15.01.2001 do 31.12.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 2/2001 s účinnosťou od 15.01.2001
Načítavam znenie...
MENU
Hore