Všetky konsolidované znenia predpisu 2/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2001 účinný od 15.01.2001 do 31.12.2001
MENU
Hore