Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 195/2018 účinný od 15.01.2023

Platnosť od: 29.06.2018
Účinnosť od: 15.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 195/2018 s účinnosťou od 15.01.2023 na základe 5/2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore