Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 18.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 17.01.2023
Účinnosť od: 18.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 19/2023 s účinnosťou od 18.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore