Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 17/1983 účinný od 01.04.1983

Platnosť od: 11.03.1983
Účinnosť od: 01.04.1983
Autor: Vláda Československej socialistickej republiky
Oblasť: Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 17/1983 účinný od 01.04.1983
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 17/1983 s účinnosťou od 01.04.1983

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore