Všetky konsolidované znenia predpisu 17/1983

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.1983 účinný od 01.04.1983
MENU
Hore