Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 17/1983 účinný od 01.04.1983

Platnosť od: 11.03.1983
Účinnosť od: 01.04.1983
Autor: Vláda Československej socialistickej republiky
Oblasť: Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 17/1983 účinný od 01.04.1983
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 17/1983 s účinnosťou od 01.04.1983
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Československej socialistickej republiky

o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite ...

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka: ...

§ 1
(1)

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa ...

(2)

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa odseku 1 patrí aj vtedy, ak sa poškodenému do 31. ...

§ 2
(1)

Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí ...

(2)

K zvýšeniu invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa zákonného opatrenia ...

§ 3

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa § 1 patrí odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore