Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 152/2004 účinný od 20.03.2004 do 30.04.2004

Platnosť od: 20.03.2004
Účinnosť od: 20.03.2004
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Technické normy, Colné právo, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 152/2004 účinný od 20.03.2004 do 30.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 152/2004 s účinnosťou od 20.03.2004
MENÍ:
573/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 573/2003 účinný od 20.03.2004 do 30.04.2004
VYKONÁVACIE PREDPISY:
238/2001 Z. z. Zákon Colný zákon
Načítavam znenie...
MENU
Hore