Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 15/2023 účinný od 13.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 13.01.2023
Účinnosť od: 13.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 15/2023 účinný od 13.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 15/2023 s účinnosťou od 13.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore