Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 15/2023 účinný od 13.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 13.01.2023
Účinnosť od: 13.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 15/2023 účinný od 13.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 15/2023 s účinnosťou od 13.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2023 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.

§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2022 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 2 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 15/2023 Z. z.

    Prevziať prílohu - STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Načítavam znenie...
MENU
Hore