Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 15.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 30.04.2020
Účinnosť od: 15.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 102/2020 s účinnosťou od 15.01.2023 na základe 14/2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore