Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 99/2008 účinný od 01.04.2008


Platnosť od: 27.03.2008
Účinnosť od: 01.04.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Veterinárna starostlivosť, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD39 DS1 EU12 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 99/2008 účinný od 01.04.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 99/2008 s účinnosťou od 01.04.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. e) druhý bod znie:

„2. iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o ...

2.

V § 2 ods. 4 sa slová „osobitného predpisu2)“ nahrádzajú slovami „§ 23a“ a vypúšťa ...

3.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak veterinárny lekár iného členského štátu vykonáva alebo hodlá vykonávať na území ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

„13) § 790 písm. c) Občianskeho zákonníka. 14) Zákon č. 48/2002 Z. z.“. ...

4.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

„§ 23a (1) Odborné veterinárne činnosti15) môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 21 znejú:

„15) § 10 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 16) § 17 a 34 zákona ...

5.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 3 a zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré ...

„Príloha č. 1 k zákonu č. 442/2004 Z. z. Časť A ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV Plán ...

6.

V prílohe č. 3 bodoch 1 a 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „zrušená ...

7.

Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných ...

Čl. II

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti sa mení takto:

1.

V § 10 ods. 2 sa slová „podľa § 11“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu79a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:

„79a)
§ 23a zákona č. 442/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.“.

2.

§ 11 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 83 až 85.

3.

Prílohy č. 6 a 7 sa vypúšťajú.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore