Všetky konsolidované znenia predpisu 99/1993

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 05.05.1993 účinný od 05.05.1993 do 31.08.2009
MENU
Hore