Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68897
Dôvodové správy: 1797
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 97/2017 účinný od 01.02.2018


Platnosť od: 27.04.2017
Účinnosť od: 01.02.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 97/2017 účinný od 01.02.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 97/2017 s účinnosťou od 01.02.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku ...

2.

V § 33 ods. 6 sa za slová „doživotný predčasný starobný dôchodok,“ vkladajú slová „zmluvy ...

3.

V § 33a odsek 2 znie:

„(2) Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom ...

4.

V § 33a ods. 8 sa za slová „predčasný starobný dôchodok,“ vkladajú slová „zmluvy o poistení ...

5.

V § 41 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

6.

V § 46d ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

7.

V § 46d ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ods. 2 alebo“.

8.

V § 46d sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) sa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým ...

9.

Za § 46d sa vkladá § 46da, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46da Referenčná suma (1) Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku ...

10.

V § 46e ods. 2 písm. l) sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

11.

V § 46e sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
o referenčnej sume podľa § 46da.“.

12.

V § 46e sa za odsek 9 vkladá odsek 10, ktorý znie:

„(10) Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní a) referenčnú sumu podľa § 46da ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

13.

V § 92 ods. 1 písm. a) až j) sa za slovo „majetku“ pripájajú tieto slová: „zodpovedajúcej ...

14.

V § 92 ods. 3 sa slová „čistej hodnoty svojho majetku“ nahrádzajú slovami „sumy uvedenej ...

15.

Za § 123as sa vkladá § 123at, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123at Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2018 Referenčná suma platná ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.