Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 26.08.2022
Dátum ZZ: 10.01.2023
Čiastka ZZ: 1182
Číslo ZZ: 9/2023

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Všeobecná časť

Vzhľadom na to, že štátu vznikajú značné hospodárske škody v dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, predkladá sa na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie, či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora.

Navrhuje sa zvýšenie zdanenia alkoholických nápojov ako spoločensky významných negatívnych externalít.

Návrh zákona sa dotkne podnikateľských subjektov, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo podnikajú s alkoholickým nápojom, ktorým je lieh.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

...
...
MENU
Hore