Všetky konsolidované znenia predpisu 9/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2013 účinný od 01.02.2013
MENU
Hore