Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 87/2017 účinný od 01.05.2017

Platnosť od: 20.04.2017
Účinnosť od: 01.05.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 87/2017 účinný od 01.05.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 87/2017 s účinnosťou od 01.05.2017

Legislatívny proces k zákonu 87/2017

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa mení takto:

§ 155 znie:

„§ 155 (1) Každý má právo konať pred súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore