Všetky konsolidované znenia predpisu 76/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
2 01.01.2022 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
3 01.03.2021 účinný od 01.03.2021 do 31.12.2021
MENU
Hore