Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 73/2020 účinný od 09.04.2020


Platnosť od: 09.04.2020
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Územná samospráva, Živnostenské podnikanie, Obyvateľstvo a občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 73/2020 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 73/2020 s účinnosťou od 09.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

Za § 30e sa vkladá § 30f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30f Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Počas mimoriadnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 26 znejú:

„21) § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 22) § 9a ods. 1 písm. ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...

Za § 31d sa vkladá § 31e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31e Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 Počas trvania ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

Za § 27c sa vkladá § 27d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27d Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 Počas trvania ...

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

Za § 80ae sa vkladá § 80af, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80af Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 Pri pozastavení ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

1.

V § 32 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v blokovom konaní do 1000 eur“.

2.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Priestupok podľa odseku 1 písm. a) prejednáva v blokovom konaní aj orgán Policajného zboru a obecná ...

Čl. VI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 81 ods. 1 písm. d) prvom a druhom bode sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.

2.

Za § 287j sa vkladá § 287k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 287k Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Policajtovi, ...

Čl. VII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení ...

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23b Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Počas mimoriadnej ...

Čl. VIII

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 ...

Za § 77b sa vkladá § 77c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 77c Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Osoby s ...

Čl. IX

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 96 ods. 2 prvej vete sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.

2.

Za § 209i sa vkladá § 209j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 209j Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Príslušníkovi, ...

Čl. X

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 ...

Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16c Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 Lehoty podľa ...

Čl. XI

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72h Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Ministerstvo ...

Čl. XII

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., ...

Za § 34f sa vkladá § 34g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34g Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 (1) Počas ...

Čl. XIII

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Za § 98b sa vkladá § 98c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98c Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Ministerstvo ...

Čl. XIV

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35b Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 Ministerstvo ...

Čl. XV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

§ 119a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie aj ...

2.

Za § 143f sa vkladá § 143g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143g Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Ministerstvo ...

Čl. XVI

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

Za § 131h sa vkladá § 131i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 131i Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Platnosť ...

Čl. XVII

Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: ...

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciouspôsobenou ochorením COVID-19 (1) Ministerstvo ...

Čl. XVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore