Všetky konsolidované znenia predpisu 72/1995

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.04.1995 účinný od 18.04.1995
MENU
Hore