Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe 72/1995 účinný od 18.04.1995

Platnosť od: 18.04.1995
Účinnosť od: 18.04.1995
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD5DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe 72/1995 účinný od 18.04.1995
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 72/1995 s účinnosťou od 18.04.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe sa mení ...

V § 3 ods. 2 znie:

„(2) Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva na návrh ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore