Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70/2010 účinný od 01.04.2010


Platnosť od: 09.03.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Byty, Nebytové priestory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD75 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70/2010 účinný od 01.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/2010 s účinnosťou od 01.04.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Návrh na zápis do registra je povinný podať vlastník domu alebo splnomocnený zástupca ...

2.

V § 7 ods. 4 sa za slová „v dome“ vkladajú slová „alebo správcu pri vzniku spoločenstva ...

3.

V § 7b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(2) Spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

4.

V § 7b ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Majiteľom účtu domu zriadeného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aaa znie:

„12aaa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene ...

5.

V § 8 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Majiteľom účtu domu zriadeného ...

6.

V § 8a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

7.

V § 8a odsek 8 znie:

„(8) Ak správca vypovedal zmluvu o výkone správy, nemôže ukončiť výkon správy, ak vlastníci ...

8.

V § 10 ods. 1 posledná veta znie: „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú ...

9.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú a) mesačné preddavky vlastníkov bytov ...

10.

V § 11 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak vlastník ...

11.

V § 14 ods. 2 sa slová „§ 8a ods. 1 a 5, § 8b ods. 2 písm. i) a ods. 3“ nahrádzajú slovami ...

12.

V § 14 ods. 3 sa vypúšťa slovo „vždy“ a posledná veta sa nahrádza vetami, ktoré znejú: ...

13.

V § 14 odsek 6 znie:

„(6) Ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy môže správca, ...

14.

V § 14 ods. 7 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“ a za slová „o úvere,“ sa vkladajú ...

15.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...

16.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3)
Zmluva a jej zmeny sa zapisujú do katastra nehnuteľností.24f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24f znie:

„24f) § 34 a § 46 ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení ...

17.

V § 24 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „§ 29“ sa vkladajú slová „a § ...

18.

Za § 32c sa vkladá § 32d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Vlastníci bytov a nebytových ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slovo „občanov“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „alebo“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ba znie:

„5ba) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

2.

V § 26 ods. 5 prvej až tretej vete sa vypúšťajú slová „okrem akciovej spoločnosti“.

3.

Za § 28bb sa vkladá § 28bc, ktorý znie:

„§ 28bc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Akciová spoločnosť, ktorá ...

ČI. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore