Všetky konsolidované znenia predpisu 64/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
2 31.03.2022 účinný od 31.03.2022 do 31.12.2022
3 09.03.2022 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022
MENU
Hore