Dôvodové správy k predpisu 6/2023

  1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 6/2023 , dátum vydania: 05.01.2023
MENU
Hore