Podzákonné predpisy k predpisu 595/2003

  1. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní 161/2006 účinný od 23.03.2006 do 31.07.2011
MENU
Hore