Všetky konsolidované znenia predpisu 586/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.1993 účinný od 01.01.1993
MENU
Hore