Podzákonné predpisy k predpisu 571/2009

 1. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 231/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020
 2. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 233/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
 3. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 335/2010 účinný od 01.01.2011
 4. neplatnýOpatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku 335/2010 účinný od 01.01.2011 do 01.01.2011
 5. neplatnýOpatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku 335/2010 účinný od 01.01.2011 do 01.01.2011
 6. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 382/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021
 7. neplatnýOpatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 383/2012 účinný od 01.01.2013 do 01.01.2014
 8. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku 383/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2013
 9. neplatnýOpatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 412/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.01.2013
 10. neplatnýOpatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 412/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.01.2013
 11. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku 412/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2012
 12. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 444/2022 účinný od 01.01.2023
 13. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 451/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2017
 14. platnýOpatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 451/2013 účinný od 01.01.2014
 15. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 496/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore