Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 496/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 17.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 496/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 496/2021 s účinnosťou od 01.01.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o ustanovení súm rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovujú takto:

a)

suma podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je 280 eur,

b)

suma podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je 383,80 eura.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 382/2020 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Milan Krajniak v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore