Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 569/2009 účinný od 15.01.2010

Platnosť od: 24.12.2009
Účinnosť od: 15.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD21DS2EUPPČL0

Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 569/2009 účinný od 15.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 569/2009 s účinnosťou od 15.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ sa mení a znie: „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.

§ 2

Ak sa v iných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch uvádza názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“, po účinnosti tohto zákona sa považuje za názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore