Všetky konsolidované znenia predpisu 555/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2008 účinný od 01.01.2008
2 30.11.2007 účinný od 30.11.2007 do 31.12.2007
MENU
Hore