Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 53/2015 účinný od 01.06.2015


Platnosť od: 28.03.2015
Účinnosť od: 01.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 53/2015 účinný od 01.06.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 53/2015 s účinnosťou od 01.06.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Súčasťou zdravotného výkonu je aj a) objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania ...

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 5 až 15.

2.

V § 3 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

3.

V § 10a úvodnej vete sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

4.

§ 44 znie:

„§ 44 (1) Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa ...

„35) Napríklad § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. 36) § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. 37) Zákon ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

V § 46 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „vrátane ordinačných hodín vyhradených na prednostné ...

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) § 6 až 17 a § 26 až 41 a § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...

2.

V § 79 ods. 1 písm. za) sa vypúšťajú slová „s osobitným vyznačením ordinačných hodín ...

3.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zu) až zw), ktoré znejú:

„zu) dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne ...

„55jah) Napr. zákon č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej ...

4.

V § 79 ods. 3 písm. a) sa za slová „zi) až zp)“ vkladá čiarka a slová „zu) až zw)“.

5.

V § 81 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 79“ vkladajú slová „okrem § 79 ods. 1 písm. g), ...

6.

V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide ...

7.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „za),“.

8.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „g),“.

9.

V § 82 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Samosprávny kraj uloží poskytovateľovi za porušenie niektorej z povinností ustanovených ...

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

10.

V § 82 ods. 10 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 9“.

11.

V § 83 odsek 4 znie:

„(4) Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva a komorou sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty ...

12.

Za § 102q sa vkladá § 102r, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102r Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015 (1) Poskytovateľ je povinný ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem § 79 ods. 1 písm. zv) a zw) v čl. III treťom ...

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore