Dôvodové správy k predpisu 520/2011

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 520/2011 , dátum vydania: 29.12.2011
MENU
Hore