Všetky konsolidované znenia predpisu 513/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2011 účinný od 01.01.2011
2 30.12.2010 účinný od 30.12.2010 do 31.12.2010
MENU
Hore