Všetky konsolidované znenia predpisu 494/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2023 účinný od 01.07.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
MENU
Hore