Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 47/2024 účinný od 15.03.2024

Platnosť od: 14.03.2024
Účinnosť od: 15.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Advokácia, Notárstvo, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Všeobecné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Trestné činy, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 47/2024 účinný od 15.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 47/2024 s účinnosťou od 15.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore