Všetky konsolidované znenia predpisu 464/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2006 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2015
MENU
Hore