Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 31.03.2024 do 31.03.2024

Platnosť od: 14.03.2024
Účinnosť od: 31.03.2024
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Stavebníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 31.03.2024 do 31.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 46/2024 s účinnosťou od 31.03.2024

Legislatívny proces k zákonu 46/2024

Načítavam znenie...
MENU
Hore