Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 01.11.2019 do 24.04.2020


Platnosť od: 20.11.2003
Účinnosť od: 01.11.2019
Účinnosť do: 24.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Školstvo a vzdelávanie, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD72 DS18 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 453/2003 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 300/2019

Legislatívny proces k zákonu 300/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 300/2019, dátum vydania: 09.10.2019

A. Všeobecná časť

K vypracovaniu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa pristupuje v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 474 z 11. októbra 2017 (strategický cieľ č. 1 „vytvorenie národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch“).

Účelom navrhovaného vládneho návrhu zákona je zakotviť pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v tejto oblasti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, usmerňuje a metodicky riadi koordináciu ochrany detí pred násilím, čím sa rozumie vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií, čím prispieva k zosúlaďovaniu úloh a spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni. Uvedeným nie dotknuté kompetencie subjektov, ktoré im vyplývajú z iných zákonov.

Problematika ochrany detí pred násilím na miestnej úrovni je, na základe Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím č. 312041M679, riešená prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí (orgány štátnej správy, prokuratúra, Policajný zbor, školy a školské zariadenia, obce, vyššie územné celky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím) s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch (v oblasti prevencie, identifikácie a intervencie), ako aj profesionalitu výkonu všetkých subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred násilím.

Koordinácia ochrany detí pred násilím na miestnej úrovni vykonávaná prostredníctvom koordinátorov ochrany detí pred násilím, ako aj koordinácia ochrany detí pred násilím na národnej úrovni, si vyžaduje zákonné ukotvenie za účelom podpory vykonávaných aktivít a opatrení, ich stability a udržateľnosti.

Cieľom navrhovanej vládnej právnej úpravy je posilnenie právnej istoty v rámci uskutočňovania vzájomnej spolupráce a súčinnosti subjektov ochrany detí pred násilím, rešpektujúc kompetencie týchto subjektov, a zachovanie dynamiky a kontinuity tvorby a realizácie systémových opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Predkladaný vládny návrh zákona predpokladá pozitívne sociálne vplyvy a nezakladá vplyv na verejné financie. Vládny návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské

2

prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani vplyv na životné prostredie a na služby verejnej správy pre občana.

Predkladaný vládny návrh zákona nezakladá vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva, ani na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodom 1 a 2

Navrhuje sa zakotvenie pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v oblasti ochrany detí pred násilím. Koordinácia ochrany detí pred násilím na národnej úrovni, rovnako ako koordinácia ochrany detí pred násilím na miestnej úrovni vykonávaná koordinátormi ochrany detí pred násilím, si vyžaduje zákonné ukotvenie za účelom podpory vykonávaných aktivít a opatrení, ich stability a udržateľnosti. Súčasťou znenia je aj demonštratívny výpočet subjektov, ktoré plnia úlohy v oblasti ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru, Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, usmerňuje koordináciu politiky v oblasti ochrany detí pred násilím, čím sa rozumie vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií, čo prispieva k vzájomnému zosúlaďovaniu úloh, činností a postupov realizovaných subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni pri plnení úloh v tejto oblasti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky kreuje podmienky na zabezpečenie súladu úloh a spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami a školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím. Napriek tomu, že súdy a prokuratúra sa podieľajú na ochrane detí pred násilím, vzhľadom na ich osobitné postavenie mimo výkonnej moci, pre tieto subjekty nebude možné považovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za koordinačný orgán v oblasti ochrany detí pred násilím. Predmetná právna úprava však nebude brániť ukotveniu spolupráce s týmito subjektmi na základe nelegislatívnych opatrení, napr. memoranda o spolupráci.

Predmetnou koordináciou zároveň nie dotknuté vlastné kompetencie orgánov verejnej moci ani práva a povinnosti vyplývajúce z osobitných zákonov, ktoré sa dotýkajú oblasti ochrany detí pred násilím, napr. autonómne pripravovať právnu úpravu v príslušnej právnej oblasti, ktorá sa môže týkať oblasti ochrany detí pred násilím.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vložením odseku 2 do § 3.

2

K Čl. II

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2019.

Bratislava 29. mája 2019

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore