Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 11.01.2023 do 11.01.2023

Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 11.01.2023
Účinnosť do: 11.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD247DS16EUPP10ČL0

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 11.01.2023 do 11.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 442/2002 s účinnosťou od 11.01.2023 na základe 12/2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore