Všetky konsolidované znenia predpisu 438/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2014 účinný od 15.01.2014
MENU
Hore