Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 430/2021 účinný od 01.01.2023 do 02.07.2024

Platnosť od: 26.11.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 02.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 430/2021 účinný od 01.01.2023 do 02.07.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 430/2021 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 430/2021

Načítavam znenie...
MENU
Hore