Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel 429/2022 účinný od 02.01.2023

Platnosť od: 06.12.2022
Účinnosť od: 02.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel 429/2022 účinný od 02.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 429/2022 s účinnosťou od 02.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore