Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 427/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 427/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 427/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z. a zákona č. 429/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 19s sa vkladá § 19t, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19t
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Z úkonov a konaní začatých do 31. decembra 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2022.“.

2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti IV. VETERINÁRNA SPRÁVA položka 56 znie:

Položka 56
Vydanie záväzného posudku17a) pre

1.
fyzickú osobu .......................................................................................................... 50 eur

2.
fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu .................................................... 100 eur“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 44 ods. 1 až 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti IV. VETERINÁRNA SPRÁVA sa za položku 56 vkladajú položky 57 až 58b, ktoré znejú:

Položka 57
a)
Registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu .................................................................................... 50 eur

b)
Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu bez časového obmedzenia ............................................................................................... 100 eur

c)
Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu .................................................................................................................... 100 eur

d)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu ...................................................................................................100 eur

e)
Vydanie certifikátu o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení17b) ............................................................................................15 eur

f)
Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z frekvencie bakteriologického odberu malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách17c) ............................................................................................................ 25 eur

g)
Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z povinnosti označovať vajcia17d) ....................50 eur
Položka 58
a)
Posúdenie vypracovania príručky osvedčených postupov17e) ...................................... 80 eur

b)
Vydanie povolenia na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom ............................... 50 eur

c)
Vydanie rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách .................. 200 eur

d)
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách ............................................................................................................................... 100 eur

e)
Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenia právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu ........................................................................... 200 eur

f)
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenia právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu ............................................................................................................................... 100 eur

g)
Overenie súladu formátu pasu spoločenského zvieraťa a pridelenie sériových čísiel pasov spoločenských zvierat výrobcom pasov spoločenských zvierat ................................. 300 eur

h)
Poverenie súkromných veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat ................................................................................................................................. 50 eur

i)
Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie hospodárskych zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch ...............................................................100 eur

j)
Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja hospodárskych zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín ...............100 eur

k)
Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie spoločenských zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch ............................................................... 200 eur

l)
Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja spoločenských zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín ................ 200 eur

m)
Vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat ...................................... 100 eur

n)
Vydanie rozhodnutia o schválení pre karanténne stanice a útulky........................... 100 eur

o)
Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia pre akvakultúru ................................... 50 eur

p)
Registrácia zariadenia pre akvakultúru .................................................................... 15 eur

q)
Vydanie rozhodnutia o schválení inseminačných staníc a tímov na odber a prenos embryí pri obchodoch a vývoze do tretích krajín ..................................................................100 eur

r)
Registrácia chovov hospodárskych zvierat a chovov farmových zvierat pre
1.
fyzickú osobu ....................................................................................................... 33 eur

2.
fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu .................................................. 100 eur

s)
Zmena registrácie chovu hospodárskych zvierat alebo chovu farmových zvierat ........ 10 eur

t)
Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny ........................................... 100 eur

u)
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny ................ 50 eur

v)
Registrácia prevádzok a chovov zvierat podľa osobitného predpisu17f) ........................ 50 eur

w)
Vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat ...................................................150 eur

x)
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat ................... 20 eur

y)
Vydanie osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov .......................................... 15 eur

z)
Vydanie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku ............................ 30 eur

aa)
Potvrdenie o štatúte chovu hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz na žiadosť chovateľa ................................................................................................................................. 10 eurPoložka 58a
a)
Registrácia prevádzkarne podľa osobitného predpisu17g) ........................................... 100 eur

b)
Zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu17h) ..................................................... 25 eur

c)
Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi bez časového obmedzenia .......................................................................100 eur

d)
Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi ........................................................................................... 100 eur

e)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi ........................................................................ 100 eur

f)
Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív bez časového obmedzenia .............................................................................................100 eur

g)
Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív .....................................................................................................................100 eur

h)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív ............................................................................................. 100 eur

i)
Posúdenie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP), ak ide o produkty živočíšneho pôvodu alebo vedľajšie živočíšne produkty ............................................................. 100 eur

Položka 58b
a)
Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu17i) ..................... 75 eur

b)
Vydanie rozhodnutia o schválení podľa osobitného predpisu17j) ............................... 100 eur

c)
Vydanie stanoviska podľa osobitných predpisov17k) .................................................... 50 eur

d)
Potvrdenie o plnení veterinárnych požiadaviek vydané na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku ......................................................................................... 25 eur

e)
Vykonanie auditu prevádzkarne na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na účely obchodovania s inými členskými štátmi alebo vývozu do tretích krajín .......... 150 eur

f)
Vydanie certifikátu na vývoz potravín neživočíšneho pôvodu do tretích krajín ........... 50 eur

g)
Vydanie potvrdenia o registrácii v registri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ............................................................................................... 50 eur.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17b až 17k znejú:

„17b) § 6 ods. 2 písm. an) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17c) § 6 ods. 2 písm. ay) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17d) § 8 ods. 3 písm. aj) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17e) § 6 ods. 2 písm. as) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17f) § 8 ods. 3 písm. an) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17g) § 39a ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17h) § 39a ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17i) § 6 ods. 2 písm. aa) a al), § 8 ods. 3 písm. j), q), x), ac) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17j) § 6 ods. 2 písm. i) body 8 až 10, § 6 ods. 2 písm. av), § 8 ods. 3 písm. h), i) bod 2, § 8 ods. 3 písm. z) body 2, 3, 6, 7, 8, 9, § 39 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17k) Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.“.

4.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161a sa slová „15 eur“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161b body 1 a 2 znejú:

„1.
za každý exemplár ................................................................................................10 eur

2.
za exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa) ......10 eur“.

6.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161b sa vypúšťajú body 3 a 4.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore