Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Štátna správa, Občianske súdne konanie, Advokácia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Všeobecné súdnictvo, Štátne orgány, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 423/2020 s účinnosťou od 01.01.2025

Legislatívny proces k zákonu 423/2020

Načítavam znenie...
MENU
Hore