Podzákonné predpisy k predpisu 414/2012

  1. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách 10/2013 účinný od 15.01.2013
  2. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok 85/2014 účinný od 15.04.2014
MENU
Hore