Všetky konsolidované znenia predpisu 41/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2014 účinný od 01.01.2014
2 01.03.2011 účinný od 01.03.2011 do 31.12.2013
MENU
Hore